دیده شوید و به کسب و کارتان رونق ببخشید

استخدام فریلنسر پذیرش یک فریلنسر

دیده شو چگونه کار میکند؟

ثبت نام و ارسال توضیحات درباره کسب و کار

انتخاب طرح تبلیغی مناسب کسب و کارتان و یا مشورت با مشاورین و انتخاب طرح

یافتن فریلنسر با توجه به رزومه ، برای انجام کار

پس از تایید کار، هزینه پرداختی به فریلنسر داده خواهد شد

یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های شما

مصطفی بهدانی

photographer

25,000تومان/ساعت
1 سال تجربه 1 پروژه کار کرده

وجیهه حسن پور

برنامه نویسی - طراحی

10,000تومان/ساعت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

محمد امین رنجبری

عکاس

20,000تومان/ساعت
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

رضا دهقانی بیدختی

Office Work

7,000تومان/ساعت
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید

شروع به کار